PROJEKČNÍ ČINNOST

  • Průmyslové stavby

  • Inženýrské sítě

  • Komunikace

  • Vodohospodářské stavby

  • Památkově chráněné stavby

  • Rodinné domy

  • Občanské a bytové stavby

Specializujeme se na individuální řešení specifických projektů v oblasti:

  • Ocelové a betonové konstrukce

  • Jeřábové dráhy, mostové jeřáby

  • Technické zařízení budov