Ing. Richard Müller

Jednatel společnosti

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a technika prostředí staveb, energetický specialista

Projektant pozemních staveb a technických zařízení budov

tel. 481 319 832
e-mail: richard.muller@profesprojekt.cz

Rudolf Hördler

Jednatel společnosti

Stavební dozory, kontrola projektů, rozpočty a oceňování staveb

tel: 481 319 833
e-mail: rudolf.hordler@profesprojekt.cz

Ing. Petr Chval

Jednatel společnosti

Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Specialista na statiku, projektant pozemních staveb

tel. 481 319 834
e-mail: petr.chval@profesprojekt.cz

Jana Žmolilová

Sekretariát společnosti

tel. 481 319 831
e-mail: jana.zmolilova@profesprojekt.cz

Ing. Petr Štěpánek

Projektant

Samostatný projektant, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

tel: 481 319 821
mobil: 739007242
e-mail: petr.stepanek@profesprojekt.cz

Ing. Stanislav Šéfr

Projektant

Samostatný projektant, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a požární ochrana staveb

tel: 481 319 839
mobil: 733745972
e-mail: stanislav.sefr@profesprojekt.cz

Josef Koštejn

Projektant

Projektant pozemních staveb, IT řešení

tel: 481 319 833
mobil: 734668578
e-mail: josef.kostejn@profesprojekt.cz

Ing. Jakub Plechatý

Projektant

Projektant technických zařízení budov – ústřední vytápění, vzduchotechnika, stlačený vzduch

tel: 481 319 837
mobil: 733505590
e-mail: jakub.plechatý@profesprojekt.cz

Ota Hördler

Projektant

Projektant technických zařízení budov – ZTI, plynovody, vodovody, kanalizace

tel: 481 319 838
mobil: 603588791
e-mail: ota.hordler@profesprojekt.cz

Ing. Tomáš Hocke

Projektant

Samostatný projektant – architekt – v současné době uvolněn – starosta města Turnova

e-mail: tomas.hocke@profesprojekt.cz

Ing. arch. Václav Müller

Projektant

Samostatný projektant – architekt

tel: 481319821
mobil: 733 745 651
e-mail: vaclav.muller@profesprojekt.cz

Ing. Michal Bartoš

Projektant

Projektant pozemních staveb

tel: 481319833
mobil: 603225106
e-mail: michal.bartos@profesprojekt.cz

Ing. Michaela Brodská

Projektant

Projektant pozemních staveb

tel: 481319821
mobil: 733713839
e-mail: michaela.brodska@profesprojekt.cz

Ing. arch. Petr Müller

Architekt

 

tel: 481 319 835
mobil: 736790666
e-mail: petr.muller@profesprojekt.cz

Ing. Jana Müllerová

Referent pro inženýrskou činnost

Inženýrská činnost, technická spolupráce s obchodními partnery
tel: 481 319 832
mobil: 778496820
e-mail: jana.mullerova@profesprojekt.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

PROFES PROJEKT spol. s. r. o.

Vejrichova 272

511 01 Turnov

Česká republika

IČO: 46506942

zapsáno u OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 2071

Tel: +420 481 319 831

Fax: +420 481 319 832

E-mail: profesprojekt@profesprojekt.cz

Web: www.profesprojekt.cz

Click edit button to change this code.