POSUDKY

  • Statické a dynamické posouzení a výpočty

  • Odborné posudky stávajících staveb a konstrukcí

  • Průkazy energetické náročnosti budov