Popis projektu

Bytové domy na Sluneční stráni II – 2×22 b.j.
– Čestné uznání v souteži stavba roku 2008 Královéhradeckého kraje,
kategorie pro bydlení a rodinné domy

Generálni dodavatel: Stavební společnost, s.r.o., Hostinné
Investor: DBT s.r.o., Trutnov